INLEIDING
Deze website en/of phone apps (gezamenlijk: “de Website”) is het eigendom van Health Works Fitness, statutair gevestigd en kantoorhoudende in (1217 WJ) Hilversum, aan het Joop van den Endeplein 1.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTENa
Deze Website is het eigendom van Health Works Fitness. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, die rusten op het in deze Website opgenomen materiaal zijn het eigendom van Health Works Fitness.

Het is niet toegestaan via deze Website verkregen materiaal, informatie, software, producten of diensten op enigerlei te wijzigen, kopiëren, tonen, uit te voeren, in licentie te geven, vermenigvuldigen, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, verkopen of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Health Works Fitness, met dien verstande dat het Gebruiker is toegestaan een exemplaar van het materiaal voor eigen, niet-commercieel gebruik te downloaden naar een computer, mits Gebruiker alle bijbehorende auteursrechten en overige eigendomsvoorbehouden intact houdt.